levert engineeringdiensten aan de chemische procesindustrie.

Deze omvatten technische evaluaties, basisontwerp, budgetschattingen voor investeringen, detailontwerp inclusief specificatie en selectie van de toestellen, projectbeheer tijdens constructie en opstart van chemische productie-eenheden.

 

implementeert zowel nieuwe processen, recht uit het laboratorium, als capaciteitsuitbreidingen of andere verbeteringen aan bestaande processen. Hiervoor werken wij nauw samen met de onderzoekers van de klant en/of externe diensten, en met diverse engineering-diensten, zowel bij de klant als bij subcontractors. Wanneer aanpassingen aan de bestaande installaties of werkmethodes nodig zijn, wordt er naar gestreefd om de lopende operaties zo min mogelijk te verstoren.

 

levert ook ondersteuning voor het personeel (training, procedures, advies) bij opstart en tijdens de normale producties.